28 February 2019
Job ID: CH-4034
Air conditioning technician/ช่างเครื่องปรับอากาศ(ด่วน)

ลักษณะการทำงาน

ติดตั้งและเดินไฟระบบแอร์ฮีทปั๊ม  การปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม และ ไซต์งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูงมีวินัยในการทำงานตรงต่อเวลามีความมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นขยันอดทนละเอียดรอบคอบมีความคิดเป็นระบบไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 

 • เงินเดือน
 • OT
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (กรณีไปทำงานต่างจังหวัด)
 • ยูนิฟอร์มหลังผ่านการทดลองงาน

วิธีสมัครและส่งเอกสาร

 • ทางอีเมลล์
 • สมัครด้วยตนเองติดต่อที่บริษัทโดยตรง

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1 นิ้วจำนวน1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1 ชุด
 • สำเนาภาพถ่ายแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครจำนวน1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1 ชุด
 • สำเนาภาพถ่ายแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครจำนวน1 ฉบับ

 

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบุคคล:  คุณวรี

บริษัทยูริแอร์จำกัด
เลขที่86 หมู่6 ต.หนองปลาไหลอ.บางละมุงจ.ชลบุรี 20150 
โทร.087 742 4901


Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Gratuity
 • Housing allowance
 • Medical insurance

Yuri Air Company Limited
Is this your company? Claim it now!