11 May 2019
Job ID: BK-83924
Programmer Web Application (No Experience)/โปรแกรมเมอร์ เว็บ แอพพลิเคชั่น (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ดี
 • สามารถเขียน C# หรือ Java พื้นฐานได้
 • มีความเข้าใจ Web Technology และ Responsive Design
 • มีความเข้าใจ RESTFul จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
 • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22-25 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

 สวัสดิการ

 • ประกันกลุ่ม สุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • โบนัสประจำปี
 • อื่นๆ

Contact:
Human Resource Dept.
Yamato Unyu Thailand Co., Ltd.
1617 Soi 33 Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250


Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Medical insurance

Yamato Unyu Thailand Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!