11 January 2019
Job ID: SP-2291
Warehouse Staff/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  • มีความรู้ความสามารถในการขับรถฟอคลิฟท์
  • สามารถในการทำโปรแกรมจัดทำเอกสาร เช่น Excel , Word  
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
  • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการคลังสินค้าหรือสต๊อกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถอยู่ทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

SSKP LOGISTICS CO., LTD.
เลขที่ 999/17 หมู่ที่ 15 โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน

 

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

 

Tel. 02-182-5134-35 # 201 โทรสาร 02-182-5136

 


Job Details:

Benefits:
  • Overtime pay
  • Performance bonus
  • Life insurance

SSKP LOGISTICS CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!