17 April 2019
Job ID: BK-64936
Call Center

(สัญญาจ้างชั่วคราว 6 เดือน)

 

Qualification

 • จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • หากมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า พนักงานบริการทางโทรศัพท์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยเป็นอย่างดี และสื่อสารได้ดี
 • อดทนต่อแรงกดดัน มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี

 

Job Descriptions

 • ติตต่อประสายงานกับลูกค้าเพื่อยืนยันการทำธุรกรรม ได้แก่ การฝาก/ถอน/โอนหุ้นหรือเงิน, ดูแลการแปลง Currency, และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 • จัดทำข้อมูลในกรณีไม่สามารถติดต่อลูกค้าตามฐานข้อมูลได้
 • ดูแลเรื่องการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องดูแลและจัดการเกี่ยวกับธุรกรรม/บัญชีของลูกค้า
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว

 

สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่ 

สำนักงานใหญ่
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 18,25
ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

เบอร์โทรศัพท์     0-2660-5272
วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)  เวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

 


Job Details:

Benefits:
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Finansia Syrus Securities Public Company Limited
Is this your company? Claim it now!