Yuri Air Company Limited

Job ID: CH-4290 | Location: Chonburi, Thailand
11 February 2019 Print Report Share

Yuri Air Company Limited

Job ID: CH-4290 | Location: Chonburi, Thailand

หัวหน้าช่าง และ ผู้ช่วยช่างไฟและเครื่องปรับอากาศ

ลักษณะการทำงาน:ติดตั้งและเดินไฟระบบแอร์ฮีทปั๊ม  การปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม และ ไซต์งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูงมีวินัยในการทำงานตรงต่อเวลามีความมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นขยันอดทนละเอียดรอบคอบมีความคิดเป็นระบบไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือมีพื้นฐานการใช้เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง1-2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ (กรณีสมัครตำแหน่งหัวหน้าช่าง)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ทุกจังหวัด (กรณีสมัคร ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง) ***หากมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 

 • เงินเดือน
 • OT
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (กรณีไปทำงานต่างจังหวัด)
 • ยูนิฟอร์มหลังผ่านการทดลองงาน

วิธีสมัครและส่งเอกสาร

 • ทางอีเมลล์
 • สมัครด้วยตนเองติดต่อที่บริษัทโดยตรง

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1 นิ้วจำนวน1 รูป

  ลักษณะการทำงาน:ติดตั้งและเดินไฟระบบแอร์ฮีทปั๊ม  การปฏิบัติงานต้องอยู่ภายใต้ผู้บังคับบัญชาสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม และ ไซต์งาน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูงมีวินัยในการทำงานตรงต่อเวลามีความมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นขยันอดทนละเอียดรอบคอบมีความคิดเป็นระบบไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือมีพื้นฐานการใช้เครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง1-2 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ (กรณีสมัครตำแหน่งหัวหน้าช่าง)
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ทุกจังหวัด (กรณีสมัคร ตำแหน่ง หัวหน้าช่าง) ***หากมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม 

 • เงินเดือน
 • OT
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
 • ประกันสังคม
 • ที่พัก (กรณีไปทำงานต่างจังหวัด)
 • ยูนิฟอร์มหลังผ่านการทดลองงาน

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1 นิ้วจำนวน1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1 ชุด
 • สำเนาภาพถ่ายแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครจำนวน1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1 ชุด
 • สำเนาภาพถ่ายแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครจำนวน1 ฉบับ

 

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบุคคล:  คุณวัชรี

บริษัทยูริแอร์จำกัด
เลขที่86 หมู่6 ต.หนองปลาไหลอ.บางละมุงจ.ชลบุรี 20150 
โทร.087 742 4901


Job Details:

 • Employment Type:

  Permanent
 • Job Functions:

 • Location:

  Chonburi, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Performance bonus
Gratuity
Housing allowance
Medical insurance