V V COMMUNICATION COMPANY LIMITED

Job ID: CM-1289 | Location: Chiang Mai, Thailand
08 February 2019 Print Report Share

V V COMMUNICATION COMPANY LIMITED

Job ID: CM-1289 | Location: Chiang Mai, Thailand

ซุปเปอร์ไวเซอร์

 ลักษณะงาน

 • ดูแลการตลาด ส่งเสริมการขาย ในพื้นที่
 • ดูแล ควบคุม ตรวจสอบอุปกรณ์ดิสเพล การจัดวาง ภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • ดูแล รับผิดชอบ พัฒนา การทำงานและศักยภาพ ของ พนักงานขายในพื้นที่
 • ส่งเสริม ผลักดัน ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
 • ลงมือปฏิบัติตามแพลนงานที่วางไว้ให้สำเร็จด้วยตนเอง

 คุณสมบัติ

 •  มีวินัยในตนเอง เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
 • มีไหวพริบ มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับทุกคนได้ รับความกดดันได้ดี และมีใจรักบริการ บุคลิกโดยรวมดูดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางได้
 • ขยัน อดทน มีความตั้งใจที่จะทำงานจริงๆ
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง**

 ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 (เพิ่มตามความสามารถ)

สวัสดิการ

 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าคอมมิสชั่นตามยอดขาย
 • ลาพักร้อนประจำปี
 • โบนัสประจำปีและโบนัสวันเกิด

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล

420/6-10 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่

 

โทร. 053-271233  

 


Job Details: