V Green Agriculture Co., Ltd.

Job ID: URI-382 | Location: Ubon Ratchathani, Thailand
19 May 2020 Print Report Share

V Green Agriculture Co., Ltd.

Job ID: URI-382 | Location: Ubon Ratchathani, Thailand

Sales/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ส่งเสริมงานขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับสินค้าของ บจก. วี กรีน อะกริคัลเจอร์ ให้กับร้านค้าขนาดกลางไปจนถึงร้านค้าขนาดเล็ก ตลอดจนสามารถปิดการขายได้
 • ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ จนปิดงานขายได้
 • รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรและวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทฯ (ใช้คอมพิวเตอร์คล่องเรียนรู้ไว)
 • ติดตามสอบถามตอบปัญหาข้อสงสัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • จัดทำสรุปรายงานผลด้านงานต้นทุนและงานขายในทุกๆสัปดาห์และประจำเดือน
 • ดูแลงานโฆษณาและทำการตลาดออนไลน์ที่บริษัทมีอยู่แล้วให้ดีที่สุด
 • สามารถทำงานธุรการทั่วไปได้ (50% ของเวลางานที่เหลือ)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย สถานะโสด 
 • มีใจรักการขาย ไม่ท้อต่อการโดนปฏิเสธ มีความตั้งใจในการปิดการขายจนสำเร็จ ทนรับควานกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากทาง บริษัทฯ มีช่องทางการตลาดออนไลน์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้หากจำเป็น ไม่เกี่ยงงาน
 • หากสามารถขับได้ทั้ง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพักกินอยู่ได้ง่าย เนื่องจากโรงงานอยู่ห่างจากตัวเมือง (ห่างจาก ม.อุบล 25 กม.)
 • เป็นคนมีใจกว้าง รักการช่วยเหลือ ไม่เกี่ยงงานธุรการอื่นๆและไม่มีกลุ่มโรคอาการทางประสาทหรือกำลังใช้ยาทางจิตเวช
 • หากใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน จันทร์-เสาร์, 8:00-17:00น.
 • รายได้ส่วนใหญ่จะแปลผันตามค่าคอมมิชชั่นในการขาย
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ทุกท่านที่ทำแบบสอบสัมภาษณ์ของบริษัทฯผ่าน จะได้รับโอกาสทั้งสิ้น

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ณ บริเวณโรงงาน ใกล้กับ อบต. สระสมิง, ตำบลสระสมิง, อำเภอวารินชำราบ, จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด: อุบลราชธานี

Contact

คุณ Suwanna

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group

เลขที่ 89 หมู่ที่ 4 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 0621973300,0621974400

Apply Now

Job Details:


กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด ( V Green Agriculture Co., Ltd.) จัดตั้งขึ้นด้วยมูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท ในพื้นที่ 50 ไร่ สามารถรองรับวัตถุดิบไม้ยางพาราขนาดใหญ่เพื่อแปรรูปและส่งออกได้จำนวนมากในภาคเขตอุบลราชธานีและจังหวัดโดยรอบ และรองรับวัตถุดิบไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเป็นต้นวัตถุดิบผลิตกระดาษ  เป้าหมายของ บริษัทฯ นอกจากจะดำเนินกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูปแล้ว ยังดำเนินธุรกิจข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงให้โรงงานโดยรอบ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ ธุรกิจการเกษตรเกี่ยวกับพืชพลังงานและไม้ยืนต้นเพื่อส่งเสริมงานวัตถุดิบสำรองของบริษัทฯ  ปัจจุบันทางบริษัทฯกำลังขยายตำแหน่งงานเพื่อรองรับความต้องการของโรงงาน ทางบริษัทฯต้องการหาคนมีความสามารถและมีความตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมาย หากทางบริษัทฯมีความสนใจ ทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อเรียกมาทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ต่อไป (ปัจจุบัน บริษัทฯมีที่พักพนักงานในตัวโรงงานให้ 32 หลัง สำหรับพนักงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและต้องอยู่ประจำหน้างาน)  [สถานที่สัมภาษณ์ : ออฟฟิต ตั้งอยู่ที่ หน้า อบต.สระสมิง เลขที่ 89 หมู่ 4 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190]

Is this your company? Claim it now!
Apply Now