V Green Agriculture Co., Ltd.

Job ID: URI-381 | Location: Ubon Ratchathani, Thailand
19 May 2020 Print Report Share

V Green Agriculture Co., Ltd.

Job ID: URI-381 | Location: Ubon Ratchathani, Thailand

Accounting Supervisor/หัวหน้าฝ่ายบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี บริหารรายรับ-รายจ่าย งานทางด้านภาษี ฯลฯ ด้วยความละเอียด รวดเร็ว และถูกต้อง
 • ใช้โปรแกรม Express , Microsoft Excel , Microsoft Word ในการทำงานได้ดี
 • ทำสรุปรายงานต่างๆของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย
 • ตรวจสอบยอดเงิน
 • แยกประเภทหมวดบัญชีให้ตรงตามหมวดบัญชีมาตรฐาน
 • ตรวจสอบและอนุมัติยอดรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • มีผลการเรียนดี ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือขั้นต่ำปวส.(กรณีมีประสบการณ์ทำงานมานาน) สาขา การเงิน การบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาบัญชีอย่างน้อย 5 ปี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการคิดคำนวณ มีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว ขยันเรียนรู้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีความอดทนต่อแรงกดดัน
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และรู้จักมองโลกในแง่บวก , ไม่มีกลุ่มโรคอาการทางประสาทหรือกำลังใช้ยาทางจิตเวช
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ (หากมีคะแนน TOEIC เกิน 600 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย สามารถติดต่อประสานงานได้ดี รู้จักการพูดคุยกับคู่สนทนาเพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล
 • สามารถพัก ณ ที่พักของบริษัทได้ (กรณีจำเป็นต้องพักที่พักของบริษัทฯ) มีความพร้อมในการทำงานวัน จันทร์-เสาร์ 8:00 - 17:00 น. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีใบขับขี่รถยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมทางคอมพ์ได้คล่องแคล่ว เช่น Microsoft Office ,Excel, Express ฯลฯ            

สถานที่ปฏิบัติงาน:

ณ บริเวณโรงงาน ใกล้กับ อบต. สระสมิง, ตำบลสระสมิง, อำเภอวารินชำราบ, จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด: อุบลราชธานี

Contact

คุณ Suwanna 

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group

เลขที่ 89 หมู่ที่ 4 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 0621973300 - 0621974400,

Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Diploma of High Vocational Education
 • Required Experience :

  5 years
 • Company Industry:

  Manufacturing
 • Location:

  Ubon Ratchathani, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด ( V Green Agriculture Co., Ltd.) จัดตั้งขึ้นด้วยมูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท ในพื้นที่ 50 ไร่ สามารถรองรับวัตถุดิบไม้ยางพาราขนาดใหญ่เพื่อแปรรูปและส่งออกได้จำนวนมากในภาคเขตอุบลราชธานีและจังหวัดโดยรอบ และรองรับวัตถุดิบไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเป็นต้นวัตถุดิบผลิตกระดาษ  เป้าหมายของ บริษัทฯ นอกจากจะดำเนินกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูปแล้ว ยังดำเนินธุรกิจข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงให้โรงงานโดยรอบ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ ธุรกิจการเกษตรเกี่ยวกับพืชพลังงานและไม้ยืนต้นเพื่อส่งเสริมงานวัตถุดิบสำรองของบริษัทฯ  ปัจจุบันทางบริษัทฯกำลังขยายตำแหน่งงานเพื่อรองรับความต้องการของโรงงาน ทางบริษัทฯต้องการหาคนมีความสามารถและมีความตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมาย หากทางบริษัทฯมีความสนใจ ทางเราจะติดต่อกลับไปเพื่อเรียกมาทำแบบทดสอบและสัมภาษณ์ต่อไป (ปัจจุบัน บริษัทฯมีที่พักพนักงานในตัวโรงงานให้ 32 หลัง สำหรับพนักงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและต้องอยู่ประจำหน้างาน)  [สถานที่สัมภาษณ์ : ออฟฟิต ตั้งอยู่ที่ หน้า อบต.สระสมิง เลขที่ 89 หมู่ 4 ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190]

Is this your company? Claim it now!
Apply Now