Unilever Thai Trading Limited

Job ID: BK-132360 | Location: Bangkok, Thailand
09 September 2019 Print Report Share

Unilever Thai Trading Limited

Job ID: BK-132360 | Location: Huaykwang, Bangkok, Thailand

Sales/ พนักงานขาย (หลายอัตรา)

 1) ตำแหน่ง Sales Bakery

2) ตำแหน่ง Sales Pull Bakery (เพศญ. พิจารณาเป็นพิเศษ)

3) ตำแหน่ง Sales WSF (Wholesale foods)

 👉หน้าที่ / ความรับผิดชอบ:

✅เป็นตัวแทนบริษัทฯในการบริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

✅ ดูร้านค้าที่เป็นร้าน Bakery ในร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม

✅Sales WSF (Wholesale foods)  ดูแลร้านค้าขายส่ง และ ร้านค้าในตลาดสด

✅ แนะนำ / ให้คำปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า แนวทางการขาย การตกแต่งร้านค้า หรือสาธิตเมนูอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์Bakery

✅ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่

 

👉 คุณสมบัติ:

✅ เพศชาย/หญิง  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี

✅ ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค, มีความอดทนต่อความกดดันได้สูง

✅ Sales Pull Bakery มีประสบการณ์การขาย, สามารถทำอาหาร โดยเฉพาะเบเกอรี่, ความอดทนต่อความกดดันได้สูง

✅ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง (สาขาการตลาด  /บริหารธุรกิจ /food science/คหกรรมศาสตร์)

✅ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

✅ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี  บุคลิคดี  เจรจาคล่องแคล่ว และมี Service mind

✅ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

✅ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

✅ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

✅ ใช้ Technology ในการจด orderได้

  

👉สวัสดิการ

✅ เงินเดือนประจำ +• Incentive+เบี้ยเลี้ยงวันทำงาน  (รายได้รวม  35,000-45,000  บาท)

✅ รถยนต์ • โทรศัพท์มือถือ • Notebook

✅ เงินสำรองจ่าย

✅ ค่ารักษาพยาบาล  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ประกันชีวิต

✅ โบนัสประจำปี และการปรับเงินเดือน

 

4)   ตำแหน่งSales Executive – Local Eatery Trade (เซลล์รถมอเตอร์ไซค์)

 👉หน้าที่

นำเสนอขายสินค้า และดูแลสินค้าในร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร/ ผงปรุงรส กลุ่มลูกค้าร้านอาหารเขตปทุมธานี และนนทบุรี

👉คุณสมบัติ

✅ เพศชาย อายุ  23-32 ปี

✅ สุขภาพร่างกายแข็งแรง

✅ วุฒิ ปวส. ขึ้นไป

✅ มีจักรยานยนต์ส่วนตัวเป็นของตัวเอง  และมีใบอนุญาตขับขี่ (มีค่าน้ำมันและค่าเสื่อมสภาพรถให้

✅รับพิจารณาคนมีประสบการณ์ในการขายสินค้าประเภทอาหารเป็นพิเศษนะครับ

✅ สามารถทำงานในเขตพื้นที่เข้าร้านค้า LET บริเวณปทุมธานี นนทบุรี ได้

✅ มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพราะต้อง Order ในโปรแกรมอาร์มสตรอง

 👉รายได้และสวัสดิการ

✅ เงินเดือนประจำ + Incentive (รวมกว่า 30,000 ต่อเดือน)

✅ ค่าเสื่อมสภาพรถ 2,000 + ค่าน้ำมัน 3,000

✅ ประกันสังคม  /ประกันสุขภาพ/ ประกันชีวิต

✅ โทรศัพท์มือถือ พร้อมค่าโทร

✅ โบนัสประจำปี และการปรับเงินเดือน

 

**สนใจสมัครผ่านประกาศงานนี้**

 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Gratuity
Travel allowance
Medical insurance
Life insurance

Unilever Thai Trading Limited
Unilever Thai Group of Companies is a fast-moving consumer goods company with a strong presence in Thailand for more than 80 years. Unilever offers Thai consumers a wide range of leading brands in four categories; Home Care, Personal Care, Foods and Ice cream products. Our Thai portfolio includes major brand icons such as: Comfort, Lux, Vaseline, Citra, Sunsilk, Clear, Pond’s, Dove, Axe, Rexona, Close Up, Breeze, Omo, Sunlight, Knorr, Wall’s, Magnum, Cornetto, Lipton and luxury division Unilever Network. Unilever Thailand employs around 4,000 people and generated annual sales of Baht 40,000 million in 2014. Our Compass is designed to help us navigate our way to sustainable growth. It sets out our vision, in which Unilever reaches and inspires people across the globe through products and services, while reducing our impact on the environment, increasing our positive social impact and doubling the size of our business. Join us. Be a part of a team who works to create a better future for Thais every day.

Is this your company? Claim it now!
Apply Now