The One Stamp Concrete Co., Ltd.

Job ID: BK-148594 | Location: Bangkok, Thailand
21 October 2019 Print Report Share

The One Stamp Concrete Co., Ltd.

Job ID: BK-148594 | Location: Nongjok, Bangkok, Thailand

Sales and Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

รายละเอียดงาน

 • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
 • บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
 • พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง
  "ช่วยลูกทีม "ออกตลาด" ตั้งแต่เปิดไปจนถึงปิดการขาย และช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขา"
 • เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าดิม (Retention) เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)
 • ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด โปรโมชั่น พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาสการขายและพัฒนาประสิทธิภาพของทีม
 • บริหารจัดการ และดูแลการขาย และส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด
  "คอยสังเกตการณ์และ "ตรวจการบ้าน" ให้กับทีมขายของคุณ"
 • ถ่ายทอดความรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้น และสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้ทีมขาย

คุณสมบัติ

 • ชาย สัญชาติไทย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือ ปวส.ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปีขึ้นไป 
 • สามารถออกทริปในประเทศและต่างประเทศได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Transportation allowance
Travel allowance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now