The Cups Catering

Job ID: BK-215558 | Location: Bangkok, Thailand
20 May 2020 Print Report Share

The Cups Catering

Job ID: BK-215558 | Location: Bangkok, Thailand

Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและบริหารด้านการจัดซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท
 • กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายของแผนกจัดซื้อ และพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด
 • ร่วมกำหนดคุณลักษณะ / คุณสมบัติ / มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกับผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายรายใหม่
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม
 • พิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อตามใบขอซื้อที่ได้รับจากหน่วยงาน
 • ติดตามผลการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดตามการรับมอบสินค้าและตรวจสอบเอกสาร จำนวนและคุณภาพสินค้าให้สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • พัฒนาบุคลากรในแผนกให้มีคุณภาพและพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอ
 • วิเคราะห์ราคาสินค้าที่มีแนวโน้มปรับ เพิ่มขึ้น / ลดลง เพื่อวางแผนการสั่งซื้อในอนาคต

คุณสมบัติ

 • เพศ  ชาย/หญิง
 • อายุ ไม่ระบุ
 • วุฒการศึกษา  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ : มีไม่มีก็ได้ ถ้ามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์,Internet ได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน , มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ,มีทัศนคติที่ดี

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ประเภทของงาน : งานประจำ
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
 • มีประสบการณ์

สถานที่ : กทม. (พัฒนาการ)

 • การศึกษา : ปริญญาตรี

สวัสดิการ

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

หมายเหตุ หากมีประการณ์ตรงจากบริษัทที่ขายสินค้าผ่านแคตตาล็อก หรือขายสินค้าออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ชื่อผู้ติดต่อ : กอบกาญ

ที่อยู่ : 809 ซอยพัฒนาการ30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250

โทรศัพท์ : 02-136-8500 ต่อ 604 / มือถือ 092-6046660

โทรสาร : -

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus

Is this your company? Claim it now!
Apply Now