Thai Nakorn Patana Co., Ltd.

Job ID: NB-5217 | Location: Nonthaburi, Thailand
10 September 2019 Print Report Share

Thai Nakorn Patana Co., Ltd.

Job ID: NB-5217 | Location: Nonthaburi Muang, Nonthaburi, Thailand

Secretary / เลขานุการ (ฝ่ายขายและการตลาด) 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • และหากมีประสบการณ์งานด้านส่งเสริมการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้คล่อง
 • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันจันทร์-วันเสาร์)

รายละเอียดของงาน :

 • จัดเตรียมบันทึกการประชุม และเอกสาร(ฝ่ายขาย)ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน และแจกจ่ายเอกสาร(ฝ่ายขาย) ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ
 • เตรียมการนัดหมายทั้งที่จากบุคคลภายในและภายนอกองค์กรแก่ผู้บริหาร
 • จัดการให้มีการจัดเก็บเอกสาร คัดแยกประเภทเอกสารต่างๆ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย และอยู่ในสถานที่ปลอดภัย

สวัสดิการที่จะได้รับ :

 • ค่าจ้าง (รายวัน / รายเดือน)
 • ชุดแบบฟอร์มพนักงาน
 • อาหารกลางวันแบบเหมาจ่าย
 • เงินช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ
 • เงินรางวัลพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • การตรวจร่างกายประจำปี
 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ  เช่น  งานเลี้ยงปีใหม่

สนใจกรอกใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาได้ที่ :

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เลขที่ 94/7 หมู่ 9 ซ.งามวงศ์วาน 8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-555-9999 ต่อ 1201

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Medical insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now