Thai Nakorn Patana Co., Ltd.

Job ID: NB-5220 | Location: Nonthaburi, Thailand
11 September 2019 Print Report Share

Thai Nakorn Patana Co., Ltd.

Job ID: NB-5220 | Location: Nonthaburi Muang, Nonthaburi, Thailand

Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเวชสำอาง 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ  32 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ระดับบริหารด้านการตลาดเครื่องสำอาง/เวชสำอาง 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการวางแผน, การบริหารการตลาด และมีประสบการณ์บริหารทีมขาย
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราวและมียานพาหนะเป็นของตนเอง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานขายและการตลาดผลิตภัณฑ์เวชสำอางของบริษัทผ่าน Modern trade, เชนสโตร์ เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษัท
 • ควบคุมดูแลและบริหารทีมขายให้มีผลงานตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด สร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรในทีมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • วางแผนและนำเสนอแผนการตลาด/กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สนับสนุนการขายต่อผู้บริหาร
 • วางแผนและพัฒนาเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่ายและความต้องการของลูกค้า
 • บริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับลูกค้า
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงพัฒนาแนวทางการทำตลาดกลุ่มเวชสำอางของบริษัท

สวัสดิการที่จะได้รับ :

 • ค่าจ้าง (รายวัน / รายเดือน)
 • ชุดแบบฟอร์มพนักงาน
 • อาหารกลางวันแบบเหมาจ่าย
 • เงินช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ
 • เงินรางวัลพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • การตรวจร่างกายประจำปี
 • กิจกรรมสันทนาการต่างๆ  เช่น  งานเลี้ยงปีใหม่

สนใจกรอกใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติมาได้ที่ :

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เลขที่ 94/7 หมู่ 9 ซ.งามวงศ์วาน 8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-555-9999 ต่อ 1201

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Medical insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now