Thai Kolon Co., Ltd.

Job ID: SP-7724 | Location: Samutprakarn, Thailand
11 July 2019 Print Report Share

Thai Kolon Co., Ltd.

Job ID: SP-7724 | Location: Samutprakarn Muang, Samutprakarn, Thailand

Project Engineer/วิศวกรโครงการ

- กำหนดแผนการขาย จัดเตรียมเอกสารเสนอราคา สำหรับโครงการต่าง ๆ

- ควบคุมต้นทุน ต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขายและผู้ผลิต

- รับผิดชอบงานทางด้านเทคนิคกับลูกค้าภายนอกและภายใน

- วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหา บริหารงานในโครงการต่าง ๆ

- ประสานงานการติดตั้ง เริ่มเดินเครื่อง และรับประกัน


Job Details:

  • Employment Type:

    Permanent
  • Job Functions:

  • Location:

    Samutprakarn Muang, Samutprakarn, Thailand
  • Salary:

    Salary negotiable

Is this your company? Claim it now!