Teach For Thailand Foundation

Job ID: BK-214859 | Location: Bangkok, Thailand
19 May 2020 Print Report Share

Teach For Thailand Foundation

Job ID: BK-214859 | Location: Klongtoey, Bangkok, Thailand

Teaching Fellows (ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง/ only Thai nationality)

โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Fellowship Program) เป็นตำแหน่งงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครู" ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาสองปี Fellows จะฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานกับชุมชนผ่านบทบาทครู และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท (ไม่เว้นแม้ช่วงปิดเทอม) และเมื่อจบกระบวนการสองปีดังกล่าวไปแล้ว Fellows จะเปลี่ยนสถานะเป็น Teach For Thailand Ambassadors โดยจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายศิษย์เก่า Teach For Thailand Alumni Network และ Teach For All Network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ

 

 

การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้า Teach For Thailand Fellowship Program

คุณสมบัติ:

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่และจะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
 • จบการศึกษาคณะหรือสาขาใดก็ได้ 
 • มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฏหมาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

สวัสดิการ:

 • เงินเดือน 18,000 บาท/ เดือน
 • การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาสองปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • โอกาสการฝึกงานช่วงปิดเทอม

ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน:

 • ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
 • เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ช่องทางการสมัคร: สามารถสมัครได้ที่: https://www.tfaforms.com/4759965 (หากไม่ลงทะเบียนสนใจในลิ้งค์นี้ จะไม่สามารถสมัครได้)

หรือคลิกสมัครงานได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

เทคนิคการกรอกใบสมัคร: สามารถดูเทคนิคการกรอกใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่นี่

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
Website: https://www.teachforthailand.org/
Facebook: https://web.facebook.com/TeachForThailand/

 

Teach For Thailand Foundation

102 7th floor, Athakravi Building 2 Soi Ari, Sukhumvit 26, 
Khlong Tan, Klong Toei Bangkok 10110 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Travel allowance
Medical insurance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now