Supalai Public Company Limited

Job ID: NR-1429 | Location: Nakhon Ratchasima, Thailand
08 May 2020 Print Report Share

Supalai Public Company Limited

Job ID: NR-1429 | Location: Nakhon Ratchasima, Thailand

Site Engineer (นครราชสีมา)/วิศวกรสนาม

Responsibilities:

 • วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน

Qualifications:

 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง / ด้านอสังหาริมทรัพย์ 0 - 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD. ได้
 • ปฏิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน ณ โครงการบ้านจัดสรร อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus
Education allowance
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

Supalai Public Company Limited
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Is this your company? Claim it now!
Apply Now