Supalai Public Company Limited

Job ID: PL-302 | Location: Phitsanulok, Thailand
08 May 2020 Print Report Share

Supalai Public Company Limited

Job ID: PL-302 | Location: Phitsanulok, Thailand

Site Engineer/วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร-พิษณุโลก)

Responsibilities:

 • วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากทางลูกค้า
 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 • จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความพร้อมก่อนการดำเนินงาน
 • Qualifications: 

 • อายุไม่เกิน 35 ปี 
 • จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปี ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad.และโปรแกรม Ms. Office ได้
 • ปฏิบัติงาน ณ โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • Apply Now

  Job Details:


  Benefits:
  Performance bonus
  Education allowance
  Medical insurance
  Dental insurance

  Supalai Public Company Limited
  ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

  Is this your company? Claim it now!
  Apply Now