Steps With Nakita Co.,Ltd.

Job ID: PH-1828 | Location: Phuket, Thailand
06 September 2019 Print Report Share

Steps With Nakita Co.,Ltd.

Job ID: PH-1828 | Location: Phuket, Thailand

Kitchen Staff /พนักงานครัว 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
 • ช่วยเหลือในการบริหารระบบการทำงานในครัว ทำอาหารและขนม บริการในร้านและงานนอกสถานที่ จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารใหม่ประสิทธิภาพ
 • ช่วยเหลือเชฟในการดูแลบริหารและจัดซื้อวัตถุดิบและของใช้ภายในร้าน
 • เป็นต้นแบบที่ดีให้พนักงานใหม่ รวมทั้งสอนและถ่ายทอดงานตามความเหมาะสม
 • ฝึกสอนนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการช่วยให้คะแนะด้านการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
 • ดูแลความเรียบร้อยของร้านและครัวโดยรวม
 • มีความเป็นครู และพร้อมถ่ายทอดความรู้ไม่มีอคติและมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ชายหรือหญิง อายุ 23 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน

วันที่เริ่มงานคือ :เดือนสิงหาคม 2562

เงินเดือน : 13,000 - 16,000 Baht

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • Service charge
 • วันหยุดพักร้อน
 • วันลาป่วย 30 วัน
 • วันหยุดตามประเพณี
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Performance bonus

Is this your company? Claim it now!
Apply Now