Steps With Nakita Co.,Ltd.

Job ID: PH-1712 | Location: Phuket, Thailand
06 August 2019 Print Report Share

Steps With Nakita Co.,Ltd.

Job ID: PH-1712 | Location: Phuket, Thailand

Chef/เซฟ

 

รายละเอียดงาน
 • ดูแลบริหารระบบการทำงานในครัว การทำอาหารและขนมสำหรับบริการในร้านและงานนอกสถานที่ รวมถึงระบบการจัดเก็บวัตถุดิบและอาหารให้มีประสิทธิภาพ
 • ดูแลการผลิต ควบคมมาตรฐานและคุณภาพของอาหาร ตลอดจนการส่งออกอาหารและขนมไปยังผู้รับซื้อภายนอก ตามมาตรฐานของเจ้าของแฟรนไชส์
 • สั่งซื้อวัตถุดิบและของใช้ภายในครัวจากผู้จำหน่ายหรือครัวกลางตามข้อกำหนดของเจ้าของแฟรนไชส์
 • ควบคมต้นทุนสินค้า/ รายจาย/ คลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยทำงานรวมกับผู้จัดการร้านในการสั่งซื้อ
 • ควบคมการทำงานของพนักงานภายในครัวเป็นต้นแบบที่ดีให้พนักงาน สอนและถ่ายทอดงานตามความเหมาะสม
 • ช่วยเสนอแนะเมนูใหม่ๆ สำหรับร้านตามความเหมาะสม
 • ฝึกสอนนักเรียนที่มาปฏิบัติงานในครัวตามความเหมาะสม มีความเป็นครู ไม่อคติต่อนักเรียนและบุคคลากรในองค์กร และลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยของร้านและครัวโดยรวม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ชายหรือหญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการทำงานอาหารตะวันตกและเบเกอรี่
 • มีความสามารถพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียน

วันที่เริ่มงานคือ :เดือนสิงหาคม 2562

เงินเดือน : 25,000 Baht


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • Service charge
 • วันหยุดพักร้อน
 • วันลาป่วย 30 วัน
 • วันหยุดตามประเพณี

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Contract
 • Required Qualification :

  High School Certificate
 • Required Experience :

  3 years
 • Location:

  Phuket, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Overtime pay
Performance bonus

Is this your company? Claim it now!