Start (Thailand) Co., Ltd.

Job ID: BK-132088 | Location: Bangkok, Thailand
09 September 2019 Print Report Share

Start (Thailand) Co., Ltd.

Job ID: BK-132088 | Location: Bangkok, Thailand

5540 ผู้จัดการโภชนาการ Nutrition manager

ผู้จัดการโภชนาการ Nutrition manager
฿ 35 000 - ฿ 40 000 รายเดือน
กรุงเทพมหานคร - ห้วยขวาง
รองรับใบอนุญาตการทำงาน: ไม่ได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่: https://www.start.co.th/job-ผู้จัดการโภชนาการ-nutrition-manager-5540

ลักษณะงาน

จัดเตรียมและตรวจสอบอาหารก่อนส่งไปให้ผู้ป่วย
ดูแลเมนูอาหารให้เหมาะสมกับคนไข้
นำเสนอ/ค้นหาข้อมูลอาหารเพื่อสุขภาพให้เหมาะสม
ประสานงานกับพ่อครัว หรือ แม่ครัวในการทำอาหาร
จัดทำประมาณการต้นทุนการผลิต จัดหาแหล่งวัตถุดิบ แหล่งตลาดที่เหมาะสมให้ข้อมูลด้านการผลิต
กำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
สั้งซื้อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานครบถ้วนตามหลักโภชนาการ/โภชนบำบัด
ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติด้านโภชนาการ
จัดทำสถิติด้านอาหาร
ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญาตรี/ปริญาโท
การศึกษาดังนี้
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
คณะเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์-การกำหนดอาหารและโภชนบำบัด
**หรืือสาขาที่เกี่ยวข้อง**

ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ

 ประกันสุขภาพ

 https://www.start.co.th/job-ผู้จัดการโภชนาการ-nutrition-manager-5540

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Middle Level
 • Required Qualification :

  Master
 • Required Experience :

  3 years
 • Job Functions:

 • Company Industry:

  Medical / Pharmaceutical
 • Location:

  Bangkok, Thailand
 • Salary:

  ฿35,000 - ฿40,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
Five-day work week

Start (Thailand) Co., Ltd.