S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.

Job ID: KK-547 | Location: Khon Kaen, Thailand
04 October 2019 Print Report Share

S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.

Job ID: KK-547 | Location: Khon Kaen, Thailand

Sales Executive (Northeastern Regional - Khonkaen Office)/เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำสาขาขอนแก่น

Responsibilities:

 • เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าจัดทำใบเสนอราคาและปิดการขายพร้อมบริการหลังการขาย
 • รับผิดชอบยอดขายในพื้้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • วางแผนการเข้าพบลูกค้าและส่งรายงานการเข้าพบลูกค้าประจำสัปดาห์ให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย

Qualification:

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 -35  ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บัณฑิต ชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
 • มีรถยนต์ส่วนตัว หรือสามารถจัดหารถยนต์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้  
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์และสารเคมีวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่านเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ:

 • Incentive 
 • ค่าเดินทาง / maintenance
 • ค่าน้ำมัน / ค่าโทรศัพท์ 
 • เงินสะสมประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Flexible working hours
Transportation allowance
Travel allowance

S.M.Chemical Supplies Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now