SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

Job ID: URI-314 | Location: Ubon Ratchathani, Thailand
22 July 2019 Print Report Share

SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited

Job ID: URI-314 | Location: Ubon Ratchathani, Thailand

Sales Executive (ภาคอีสาน อุบลราชธานี, สกลนคร, สุรินทร์, บุรีรัมย์)

Sales Executive

พนักงานขายระดับมืออาชีพ ส่งเสริมผลักดันยอดขายสินค้าและบริการต่างๆภายในบริษัทอย่างเต็มกำลัง นับเป็นกำลังหลักที่จะช่วยสร้างผลกำไรและหนึ่งในผู้กุมความสำเร็จขององค์กรที่ขาดไม่ได้ นำเสนอความน่าสนใจของตัวสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค วางแผนจูงใจการซื้อ รู้ทันตลาดและมองเห็นโอกาสในทุกๆ สถานการณ์  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลรายละเอียดสินค้า พร้อมผลักดันการขายและบริการใหม่ๆ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน  
 • จัดทำข้อมูลแผนการขายเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์การจัดจำหน่าย
 • บริหารจัดการวงเงินและ Credit ให้เหมาะสมครบถ้วน 
 • ลงพื้นที่สำรวจตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำพร้อมคำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการหลังการขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ :

 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด บริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
 • ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้

ผลตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ

 • คอมมิชชั่น
 • โบนัสประจำไตรมาส
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โครงการสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์กรณีกู้ซื้อที่อยู่อาศัย
 • โปรแกรมอบรมพนักงานระดับมืออาชีพ และทุนการศึกษาสำหรับพนักงานที่โดดเด่น
 • เติบโตในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

Job Details:


SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited
Everyone is capable.  Only the lack of qualifications ones reject this great chance!!   Raise your hand in the air if you are the one who can't live without high technology and IT gadgets or realized that you have been stuck in the world of ultramodern technology. IT lovers, wouldn't it be wonderful to take an invitation of opportunities to work closely with the real IT leader, the large organization where we play like a professional teamwork and continually spray inspiration over our members. SiS Distribution (Thailand) Public Company Limited, were listed in The Stock Exchange of Thailand (SET) since 2004 with the aim of being one of the leading distributors of IT products in Thailand. We are the preferred distributor for more than 70 world-renowned leading manufacturers of computer systems and Smartphone such as Acer, Asus, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Philips, Samsung, VMware, etc. Here, the Company called family, where customers able to place their trust in our productive staffs and intelligence system with more than 5,000 dealers. We have a network of customers throughout Thailand consisting of resellers, retailers, system integrators, software houses, value added resellers and OEMs. We has contributed highly success to all high-end brands and injected trustworthiness into vendor's heart by growing achievement in every step of the process.  

Is this your company? Claim it now!