Sena Development Public Company Limited

Job ID: BK-215942 | Location: Bangkok, Thailand
21 May 2020 Print Report Share

Sena Development Public Company Limited

Job ID: BK-215942 | Location: Bangkok, Thailand

Sale Manager

Job Description

 • บริหารงานและวางแผนด้านการขายให้เป็นไปตามยอดขาย รวมถึงนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 • นำเสนอผลการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าของงานที่รับผิดชอบ
 • วางแผนงานขาย และรับผิดชอบยอดขายในแต่ละโครงการ
 • ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศึกษาและวิเคราะห์ยอดขายแต่ละโครงการต่อสื่อโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการแฝงที่มีต่อการตัดสินใจของลูกค้า
 • สร้างความพึงพอใจและความภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อให้เป็นตัวเลือกอันดับแรกของลูกค้า
 • สำรวจและศึกษากลยุทธ์ด้านการขายของคู่แข่ง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนงานขาย
 • นำข้อมูลที่ได้จากลูกค้า เพื่อหามาตรการและแนวทางแก้ไข และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งการบริการหลังการขาย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายโครงการ เช่น บ้านตัวอย่าง รายการโปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เช่นอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในสำนักงานขาย
 • สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความรู้ความสามารถ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ปรับปรุงและพัฒนา วิธีการขาย นำกลยุทธ์ด้านการขายใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือยอดขายที่บริษัทกำหนด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

 • อายุ 33 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์แนวราบ (บ้าน) 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การบริหารงานและการวางแผน ส่วนงานขาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานขายและงานบริการ
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Gratuity
Education allowance
Medical insurance
Life insurance

Sena Development Public Company Limited
SENA Development Public Company Limited 30 ปีแห่งความภูมิใจในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักดังปรัญชา "ความไว้วางใจจากลูกค้าคือความภูมิใจของเรา" ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการคอนโด บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม มากกว่า 150 โครงการภายใต้แบรนด์ TheNiche, The Kith, SENA Pride, SENA Park Ville, SENA Park Grand etc. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจด้าน Real Estate กับ Hankyu Realty Co., Ltd ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์การค้า โรงแรม โรงละคร สนามเบสบอล โดยใช้ชื่อร่วมทุนในไทยภายใต้ชื่อ  Sena Hankyu 1 Co. Ltd., อีกหนึ่งใน “ความภูมิใจ” ของเสนาที่เรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ และแสดงถึงศักยภาพของ SENA DEVELOPMENT PLC. ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการขยายงาน บริษัทฯ จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน

Is this your company? Claim it now!
Apply Now