Sapudom Property Co., Ltd.

Job ID: BK-119900 | Location: Bangkok, Thailand
08 August 2019 Print Report Share

Sapudom Property Co., Ltd.

Job ID: BK-119900 | Location: Prakanong, Bangkok, Thailand

Building manager at Greenery Place Sukhumvit 61 (ด่วนมาก)/ผู้จัดการอาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารพื้นที่ให้มีผู้เช่าเต็มตามแผนงาน และประสานงานกับบริษัทนายหน้าผู้จัดหาลูกค้า
 • จัดเก็บค่าเช่า ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า
 • เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • จัดเตรียมแผนฉุกเฉิน และตรวจสอบอุปกรณ์ นำเสนอการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคาร นำเสนองบประมาณในส่วน  ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร
 • จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือน
 • ดูแลความเรียบร้อยของอพาร์ทเม้นท์ ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด ให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกค้า
 • จัดหาผู้รับเหมาและประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมา เช่น บริษัทจัดหาแม่บ้าน บริษัทรักษาความปลอดภัย
 • ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารอาคาร / คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเมนท์ หรือโรงแรม 3- 5 ปี
 • มีความรู้ / ความเข้าใจในการสื่อสารด้วยภาษา ภาษาอังกฤษได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งต่อผู้ร่วมงาน ผู้มาติดต่อและลูกค้าผู้พักอาศัย
 • เป็นผู้ที่มีบุคคลิคภาพที่ดี
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

           *******สามารถปฏิบัติงานที่ สุขุมวิท 61 เอกมัย****************

   

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  3 years
 • Location:

  Prakanong, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Is this your company? Claim it now!