RTD Textile Industry Co., Ltd.

Job ID: RAJ-284 | Location: Rajchaburi, Thailand
05 July 2019 Print Report Share

RTD Textile Industry Co., Ltd.

Job ID: RAJ-284 | Location: Rajchaburi, Thailand

Secretary/เลขานุการผู้จัดการ

รายละเอียดงาน

  • เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการวางแผนการตลาด
  • วางแผนการผลิต
  • มีหน้าที่บันทึกงาน ติดตามงานสุรปงานให้กับผู้จัดการ
  • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ทำทุกงานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • อาจต้องมีไปต่างจังหวัด จึงต้องพร้อมที่จะไปต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

  • พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี

Job Details:


Benefits:
Transportation allowance
Travel allowance
Medical insurance

Is this your company? Claim it now!