Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-119800 | Location: Bangkok, Thailand
08 August 2019 Print Report Share

Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-119800 | Location: Phayathai, Bangkok, Thailand

Product Development Specialist

Job Purpose

ประสานงานและบริหารจัดการงานออกแบบโครงการให้แก่หน่วยงานที่สังกัด ทั้งด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ทั้งรูปแบบโครงการ ภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน และด้านการก่อสร้าง โดยดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานออกแบบ ควบคุมการปฏิบัติงานออกแบบให้มีความถูกต้องทันเวลา ตรงกับแนวทางธุรกิจของหน่วยงาน ตลอดจนบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Responsibilities

  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแบบผังโครงการ หรือ แบบบ้าน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ ให้มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ Shop Drawing ที่ทีมงานดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง ทันเวลาการใช้งาน
  • ศึกษา จัดหา และพัฒนา/ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้เหมาะสมกับปัจจุบัน รวมถึงการจัดทำรายละเอียดแบบ เช่น  Detail การจบงานต่างๆ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องของคุณภาพ และงบประมาณ
  • ร่วมประชุมโครงการ รวมถึงการควบคุมแบบหน้างานให้ได้ผลตามคอนเซ็ปท์โครงการ และจัดเตรียมสื่อการขายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการ Facts sheet แบบสำนักงานขาย อุปกรณ์ตกแต่งให้ตรงตามคอนเซ็ปท์ เพื่อให้อาคารนั้นใช้ได้จริง

Qualification

  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์โยธา
  • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบโครงการหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

Location

  • สำนักงานใหญ่
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ : ตึก Pearl Bangkok ใกล้ BTS อารีย์ โทรศัพท์ : 065-5173289

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Flexible working hours
Medical insurance
Life insurance

Pruksa Real Estate Public Company Limited
Pruksa Real Estate Public Company Limited ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่ มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”  

Is this your company? Claim it now!