Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-143961 | Location: Bangkok, Thailand
08 October 2019 Print Report Share

Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-143961 | Location: Phayathai, Bangkok, Thailand

Legal Executive (Dispute Settlement)/ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย (งานระงับข้อพิพาท)

Responsibilities

- บริหารจัดการข้อร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

- ให้คำปรึกษา และร่วมดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ ก่อนจะเป็นคดีความ

- ดำเนินการ และให้คำปรึกษาการแก้ไขข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกหรือชุมชนข้างเคียงโครงการ

- ให้ความรู้ จัดการอบรม สื่อสารประเด็นทางกฎหมาย(Compliance)ให้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

Qualifications

  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือเนเติบัณฑิต หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
  • ประสบการณ์ด้านกฎหมาย งานคดี สัญญา หรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างน้อย 8 ปี และด้านบริหารจัดการอย่างน้อย 4 ปี 

 

Location  

  • สำนักงานใหญ่
  • ปฏิบัติงาน 5 วันต่อ/สัปดาห์ 
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Flexible working hours
Medical insurance
Life insurance

Pruksa Real Estate Public Company Limited
Pruksa Real Estate Public Company Limited ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่ มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”  

Is this your company? Claim it now!
Apply Now