03 December 2018 Print Report Share

Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-6480 | Location: Phayathai, Bangkok, Thailand

Land Acquisition Specialist

Job Purpose:

สรรหา และเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งตรวจสอบที่ดินเป้าหมาย ทำเลและเอกสารสิทธิต่างๆ เพื่อการดำเนินการซื้อขายและได้ที่ดินตามกฎหมาย รวมทั้งร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบความต้องการด้านที่ดินในการดำเนินโครงการ

Responsibilities:

  • ตรวจสอบสภาพที่ดินเป้าหมาย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารสิทธิ และภาระผูกพันของที่ดิน พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสายงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  • ประสานงาน เจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินเป้าหมาย และแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน
  • จัดทำเอกสารใบอนุมัติทำสัญญา ร่วมงานกับฝ่ายกฎหมายในการร่างสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ์
  • ตรวจสอบรายละเอียดที่ดินที่มีผู้เสนอขาย เพื่อคัดกรองที่ดินที่มีศักยภาพ พร้อมกับพัฒนาและบันทึกรายละเอียดที่ดินลงในฐานข้อมูลจัดทำ Feasibility Study และติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เหมาะสม สำหรับพัฒนาโครงการบริษัท

 

Qualifications:

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง หรือใช้โปรแกรมแผนที่ Arcview ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา คัดเลือกที่ดิน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสายงานสรรหาที่ดิน หรือ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาซื้อขายที่ดิน 
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Feasibility Study จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Location: สำนักงานใหญ่


Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Flexible working hours
Medical insurance
Life insurance

Pruksa Real Estate Public Company Limited ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่ มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”