Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-6480 | Location: Bangkok, Thailand
03 December 2018 Print Report Share

Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job ID: BK-6480 | Location: Phayathai, Bangkok, Thailand

Land Acquisition Specialist

Job Purpose:

สรรหา และเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งตรวจสอบที่ดินเป้าหมาย ทำเลและเอกสารสิทธิต่างๆ เพื่อการดำเนินการซื้อขายและได้ที่ดินตามกฎหมาย รวมทั้งร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบความต้องการด้านที่ดินในการดำเนินโครงการ

Responsibilities:

  • ตรวจสอบสภาพที่ดินเป้าหมาย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารสิทธิ และภาระผูกพันของที่ดิน พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาและสายงานที่เกี่ยวข้องทราบ
  • ประสานงาน เจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ดินเป้าหมาย และแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน
  • จัดทำเอกสารใบอนุมัติทำสัญญา ร่วมงานกับฝ่ายกฎหมายในการร่างสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน และโอนกรรมสิทธิ์
  • ตรวจสอบรายละเอียดที่ดินที่มีผู้เสนอขาย เพื่อคัดกรองที่ดินที่มีศักยภาพ พร้อมกับพัฒนาและบันทึกรายละเอียดที่ดินลงในฐานข้อมูลจัดทำ Feasibility Study และติดต่อสถาบันการเงิน เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เหมาะสม สำหรับพัฒนาโครงการบริษัท

 

Qualifications:

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง หรือใช้โปรแกรมแผนที่ Arcview ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา คัดเลือกที่ดิน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสายงานสรรหาที่ดิน หรือ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเจรจาซื้อขายที่ดิน 
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Feasibility Study จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

Location: สำนักงานใหญ่


Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Flexible working hours
Medical insurance
Life insurance

Pruksa Real Estate Public Company Limited
Pruksa Real Estate Public Company Limited ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่ มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต “พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”  

Is this your company? Claim it now!