Prime Creation Limited

Job ID: BK-133084 | Location: Bangkok, Thailand
10 September 2019 Print Report Share

Prime Creation Limited

Job ID: BK-133084 | Location: Bangkok, Thailand

Site Engineer/วิศกรสนาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามสัญญา และแผนงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรม
 • ตรวจสอบเอกสารและงานสนามประจำวัน
 • ประสานงานจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า
 • รายงานปัญหาอุปสรรค และความก้าวหน้าของโครงการให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในส่วนงานก่อสร้าง ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Site Engineer 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูงตรงต่อเวลาละเอียดรอบคอบ
 • ทัศนคติดีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ซื่อสัตย์ขยันอดทนและรักในงานที่ทำ

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าน้ำมันรถ / ค่าที่พัก
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
 • สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
 • งานจัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัทฯ
 • อื่นๆตามความเหมาะสม

วิธีรับสมัคร ส่ง Resume และจดหมายสมัครงานทาง E-mail

โทรสอบถามนัดสัมภาษณ์ 0858120012 (คุณปรีดา)

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Housing allowance
Travel allowance

Is this your company? Claim it now!
Apply Now