Netizen Co., Ltd.

Job ID: BK-215906 | Location: Bangkok, Thailand
22 May 2020 Print Report Share

Netizen Co., Ltd.

Job ID: BK-215906 | Location: Klongtoey, Bangkok, Thailand

Software Analyst / Software Developer (Programmer) urgently required !

urgently required !!

Software Analyst  จำนวน 3 อัตรา

ลักษณะงาน:

 • รับผิดชอบด้านการรวมรวมความต้องการ แนะนำ นำเสนอ solutionและทดสอบซอฟท์แวร์ พร้อมสามารถออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจภายใต้มาตรฐานบัญชีและกฏเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียน Requirement Specification เพื่อให้ผู้ใช้งานทบทวนตรวจสอบความต้องการ
 • สามารถเขียน Technical Specification เพื่อให้ Programmer สามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ได้
 • รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด
 • ฝึกอบรมผู้ใช้งาน รวมถึงพนักงานภายในเพื่อช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบ
 • ให้คำแนะนำ และความรู้แก่ผุ้ร่วมงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Software Developer (Programmer) จำนวน 5 อัตรา

ลักษณะงาน:

 • รับผิดชอบด้านการนำเสนอเทคโนโลยีในการ Programming ที่เหมาะสมกับระบบงานต่างๆ
 • สามารถเขียน/พัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
 • สามารถเขียน/พัฒนารายงานและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจ
 • พัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานเพิ่มเติมของระบบ ERP เพื่อตอบสนองการทำงานในรูปแบบใหม่
 • สามารถเขียน Technical Specification เพื่อใช้อ้างอิงในการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในอนาคต
 • รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด
 • ทำการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในเบื้องต้น (Unit Test)
 • ให้คำแนะนำ และความรู้แก่ผุ้ร่วมงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน:

 • เพศ : ไม่จำกัด
 • อายุ: 23 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

 • บุคลิกภาพและอัธยาศัยดี 
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนภาษา Java, JavaScript, .NET, Jasper Report และ Crystal Report จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • ชุดยูนิฟอร์มแจกให้ตั้งแต่วันเริ่มงาน
 • อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 • Note Book พร้อมอุปกรณ์
 • ประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6,8,10,15 วัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
 • จัดท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ปรับโบนัสประจำปี
 • ค่าที่จอดรถพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตามโปรเจคงาน) ตามตำแหน่งงาน
 • ค่าเดินทาง (ตามโปรเจคงาน) ตามตำแหน่งงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีญาติเสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้ , กระเช้าเยี่ยมคลอดบุตร, ฯลฯ

 www.origami.life

หรือสนใจสมัครงานติดต่อสอบถาม : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ติดต่อ คุณกาญจนา เครือผักปัง  (นา)  โทร 086-341-9409, 02-722-7007ต่อ 223

บริษัท เนทติเซนท์  จำกัด โทร. 02-7227007 แฟ็กซ์. 02-7227009

สำนักงานใหญ่ : 102 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 40 แขวงสวนนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

       สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารที-วัน เลขที่ 8 ชั้น 28 (ห้อง 2802-2804) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท

                               แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ( ติด BTS สถานี ทองหล่อ )

Website: www.netizen.co.th

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Travel allowance
Medical insurance
Life insurance

Netizen Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now