MUNGMEEMART CO., LTD.

Job ID: KK-51 | Location: Khon Kaen, Thailand
03 December 2018 Print Report Share

MUNGMEEMART CO., LTD.

Job ID: KK-51 | Location: Khon Kaen, Thailand

Sales

พื้นที่เเละหน้าที ที่รับผิดฃอบ

-อ.เมืองขอนเเก่นเเละอำเภอบ้านไผ่

-ต้องการพนักงานขาย ถ้ามีความรู้ความสามารถด้านของสด เช่น สุกร ไก่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถขับรถยนตร์เเละมีใบขับขี่


Job Details:


Benefits:
Travel allowance