Mowaan Co., Ltd.

Job ID: BK-119382 | Location: Bangkok, Thailand
08 August 2019 Print Report Share

Mowaan Co., Ltd.

Job ID: BK-119382 | Location: Pranakorn, Bangkok, Thailand

Store Manager/ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ร้านขายยา

 คุณสมบัติ :

 • เพศหญิงอายุ ๓๐ - ๔๐ ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น รับผิดชอบและใส่ใจในงาน รักความประณีต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานในองค์กรขนาดเล็ก ที่มีลักษณะเป็นกึ่งบ้านและที่ทำงาน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเช่น Microsoft Office, Internet
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หากสามารถใช้ภาษาจีนได้ด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านค้าหรืองานด้านพิพิธภัณฑ์ และมีความสนใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน :

 • ดูแลและจัดการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการจัดแสดงภายในร้านและเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • บริหารจัดการร้านและกำกับดูแลทีมงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝากขายสินค้า
 • ควบคุมบริหารระบบการจัดซื้อและระบบสต็อกสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • นำเสนอความเห็นและแนวทางในการพัฒนาร้าน
 • จัดทำสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายสินค้าคงคลัง ผลการดำเนินงานของร้าน และรายงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โอกาสที่ได้รับ

 • ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง จึงได้ทำงานหลากหลาย มีโอกาสก้าวหน้ามาก เนื่องจากบริษัทฯ กำลังเติบโต

สวัสดิการ

 • ที่พักในระยะเดินถึง กรณีที่พักเดิมอยู่ไกล
 • ลาหยุดพักร้อนประจำปี ๗ วันทำการ
 • ลาปฏิบัติธรรมได้ปีละ ๗ วัน

Job Details:


Benefits:
Performance bonus

บริษัท  หมอหวาน  จำกัด  ผู้ดำเนินกิจการ บำรุงชาติสาสนายาไทย  หรือ  บ้านหมอหวาน  เป็นผู้ปรุงและจำหน่ายยาไทยนับแต่ปีพ . ศ . ๒๔๖๗  โดยถือกำเนิดจากหมอหวาน  รอดม่วง  แพทย์แผนไทยผู้มีโอกาสถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่  ๕   สินค้าในนามแบรนด์ “ หมอหวาน ” ได้รับการสืบสานต่อมาโดยทายาทรุ่นที่  ๔  ผู้มีจุดประสงค์ที่จะรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย  ผ่านการปรุงยาตรงตามตำรับโบราณ เพื่อคงสรรพคุณที่ดีเลิศ  และพัฒนาตำรับยาใหม่เพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น   สำนักงานใหญ่ของหมอหวานตั้งอยู่ที่อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทย  ใกล้สี่แยกเสาชิงช้า  เป็นอาคารสไตล์โคโลเนียล แบบชิโน - โปรตุกีส  อายุ  ๙๕  ปี  ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปีพ . ศ . ๒๕๕๗  ประเภทอาคารพาณิชย์  จากสมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์  นอกจากจะเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทแล้ว  อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทยยังเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และร้านขายยาไทยที่ชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเยี่ยมชมและซื้อยา  เมื่อมาเยือนเกาะรัตนโกสินทร์   ยาของหมอหวานได้รับความนิยมในหมู่ชาวไทยผู้ใส่ใจในการรักษาสุขภาพด้วยยาที่มาจากธรรมชาติ และเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แสวงหายาไทยตำรับโบราณที่มีสรรพคุณดีเลิศ นอกจากจะวางขายที่อาคารบำรุงชาติสาสนายาไทยแล้ว ยังมีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ  เช่น ICONSIAM, Siam Discovery, Central Embassy, King Power, สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ฯลฯ

Is this your company? Claim it now!