Minder Pathana Suksa School

Job ID: BK-148395 | Location: Bangkok, Thailand
21 October 2019 Print Report Share

Minder Pathana Suksa School

Job ID: BK-148395 | Location: Pravet, Bangkok, Thailand

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียน

เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนในการกำกับติดตามและประสานงานธุรการทั่วไปของโรงเรียนเช่น งานการรับสมัครนักเรียน งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-  เพศชายหรือหญิง

-  อายุ 25 ปี ขึ้นไป

-  การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

-  มีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี

-  สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

-  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

-  มีประสบการณ์ทำงานในโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

 

จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร

 

Minder Pathana Suksa School

33/1 Pattanakarn Road (Between Soi 53/1 and 55) Bangkok 10250

Phone : 02-321-7040

Website : http://www.minderpathana.ac.th

 

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Performance bonus
Flexible working hours

Is this your company? Claim it now!
Apply Now