MBK Guarantee Co., Ltd.

Job ID: BK-141801 | Location: Bangkok, Thailand
03 October 2019 Print Report Share

MBK Guarantee Co., Ltd.

Job ID: BK-141801 | Location: Pathumwan, Bangkok, Thailand

ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้และบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

 • บริหารภาพรวมการรับชำระหนี้ของทุกลูกค้าทุกราย
  • บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารที่ให้บริการการตัดบัญชี เพื่อให้การรับชำระหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่ละงวด
  • ตอบอีเมล์ คำถามของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้รวมถึงการปิดบัญชีของลูกค้าทุกราย
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในการชำระหนี้ปิดบัญชีรวมถึงการไถ่ถอนหลักประกัน ของลูกค้าทุกราย
  • ออกจดหมายติดตามหนี้ทางอีเมล์ให้ลูกหนี้ผิดนัดชำระทุกราย
  • ตรวจรายงานการติดตามหนี้ รวมถึง Presentation จากแผนกรับชำระหนี้ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
 • บริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดขึ้นไป (NPL : Non Performing Loan)
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฏหมายของบริษัทอย่างครบถ้วน
  • ติดต่อลูกหนี้ เพื่อเจรจากับลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งในและนอกศาล
  • ประสานงานกับฝ่ายกฏกหมายในการดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดชำระ
  • ขออนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
  • ตรวจรายงานและ Presentation ลูกหนี้ค้างชำระ 3 เดือนขึ้นไปจากแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • ติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามกำหนด
 • บริหารจัดการทรัพย์สินที่รับโอนมาเป็นของบริษัท (NPA : Non Performing Assets)
  • ตรวจรายงานการสำรวจหลักประกันของลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ 100 ล้านบาทขึ้นไป
  • บริหารและดูแลหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
  • บริหารและดูแล หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่สุด
  • บริหารดูแลเรื่องการขาย หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด
  • ตรวจรายงาน และ Presentation หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท จากแผนกเร่งรัดหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน 

 • การศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, นิติศาสตร์, อสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ  หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะในงาน 

 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง                       
 • มีทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการแนะแนวทางการทำงานที่ดี   
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก   
 • มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • มีทักษะในการนำเสนองานต่อผู้บริหารระดับสูง
 • มีความใส่ใจในงานด้านการบริการ (Service Mind) 
 • มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น                  
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินในระดับที่ดีมาก รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ความถี่ 1-2 ครั้ง/ เดือน)                            

Attractive remuneration package and welfare including career advancement opportunity will be provided to the right candidate commensurately to working experiences and qualifications such as :

Bonus

 • Medical Fee (OPD, IPD)
 • Life /Accident Insurance
 • Annual Check-up
 • Provident Fund
 • Saving Cooperative
 • Social Security
 • Funeral ceremony allowance
 • Uniform

Interested candidates please send application letter with your resume stating full qualifications, experience, current as well as expected remuneration and a recent photograph to an e-mail address below.

MBK GUARANTEE COMPANY

444 8flr., Phayathai Road, Wangmai, Patumwan,

Bangkok 10330 Thailand.

Tel: 0-2853-7223 , 0-2853-7217

Fax: 0-2853-7000

Website: www.mbkg.co.th
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Performance bonus
Flexible working hours
Medical insurance
Dental insurance
Life insurance

MBK Guarantee Co., Ltd. (MBK-G) started operations in 2008, with a registered capital of THB 500 million. We are a wholly owned subsidiary of the MBK Group, one of the leading shopping mall operators in Thailand. MBK-G- is pioneering the foreign home loan market, offering something that no other banks can do. MBK-G’s staffs are native speakers in Thai and English. The Contract is written in Thai with English translation provided, to ensure fairness and transparency to non-Thais. Products MBK-G is a pioneer and the market leader of financing for foreigners who wish to buy property in Thailand. MBK-G grants both short term and middle term loans for customers who require additional cash flow with liquidated collateral, regardless of the size, including hotels, apartments, land blanks, and golf courses. Only property in prime areas can be considered, such as The Bangkok Metropolitan region or key resort provinces/areas such as Chiang Mai, Udon Thani, Khon Kaen, Chonburi, Petchaburi, Prachuap Khiri Khan, Phuket and etc.

Is this your company? Claim it now!
Apply Now