Marshal Metalwork Ltd., Part.

Job ID: SP-14301 | Location: Samutprakarn, Thailand
22 May 2020 Print Report Share

Marshal Metalwork Ltd., Part.

Job ID: SP-14301 | Location: Bangsaotong, Samutprakarn, Thailand

Foreman / โฟร์แมนไฟฟ้า

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • หน้าที่หลัก สร้าง,ซ่อม,ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน,
  ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 28-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า,ไฟฟ้ากำลัง,
  ไฟฟ้าโรงงาน
 • เขียนแบบ ออกแบบวงจรไฟฟ้ากำลัง และวงจรควบคมได้
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี งานสร้าง,ซ่อม,ปรับปรุงระบบ
  ไฟฟ้าภายในโรงงาน,ตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ขยันอดทน
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Diploma of High Vocational Education
 • Required Experience :

  3 years
 • Location:

  Bangsaotong, Samutprakarn, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Is this your company? Claim it now!
Apply Now