Ken United (Thailand) Co., Ltd.

Job ID: BK-144450 | Location: Bangkok, Thailand
09 October 2019 Print Report Share

Ken United (Thailand) Co., Ltd.

Job ID: BK-144450 | Location: Bangna, Bangkok, Thailand

Sale & Purchasing staff /พนักงานจัดซื้อ/ขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อผู้ขาย (Suppliers) จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบเศษพลาสติกสะอาดจากผู้ขาย (Suppliers) หรือจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับป้อนโรงงานเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกและผลิตภันฑ์พลาสติกรีไซเคิลของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้า (Customers) เสนอขายผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกและผลิตภันฑ์พลาสติกรีไซเคิลของบริษัท โดยต้องทำความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
 • ทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ-การขายผลิตภัณฑ์ประจำเดือน
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การขาย ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้และประสบการณ์

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการขายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการทำงานด้านการจัดซื้อ-การขาย 1 ปีขึ้นไป กรณีไม่มีประสบการณ์ควรสำเร็จการศึกษาด้านการขายหรือตลาดโดยตรง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft word , Excel , Power point เป็นต้น
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • กรณีที่มีความรู้ด้านภาษา ภาษาจีน/ญี่ปุ่น สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กรณีผ่านงานหรือมีความรู้ด้านพลาสติกรีไซเคิลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์
Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week

Is this your company? Claim it now!
Apply Now