International Education Exchange Co,Ltd

Job ID: BK-131223 | Location: Bangkok, Thailand
06 September 2019 Print Report Share

International Education Exchange Co,Ltd

Job ID: BK-131223 | Location: Phayathai, Bangkok, Thailand

Education Sales Marketing Consultant 4 positions

คุณสมบัติ

 • มีใจรักในบริการ รักการเจรจาพูดคุย ดูแล
 • มีทักษะในการเจราจาต่อรอง มีทัศคติที่ดีต่องาน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรอบคอบ, รับผิดชอบ, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานวันจันทร์ – เสาร์   09.30-18.00 หยุดจันทร์เว้นจันทร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์เคยเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สามารถให้คำแนะนำโครงการแก่ผู้ที่สนใจ
 • ติดตามการสมัคร และรับเอกสารการสมัคร
 • สามารถออกประชาสัมพันธ์โครงการในสถาบันการศึกษา
  ดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำการไข้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหา
 • ติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร และ ผู้สมัคร


เอกสารประกอบการสมัคร

 • วุฒิการศึกษา
 • ใบผ่านงาน
 • Resume
 • บัตรประชาชน

ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่ง RESUME พร้อมรูปถ่ายได้ที่
 • ติดต่อเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์งาน กับคุณแอน 0865116923

   
ที่ตั้ง 128/147 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 14 เอ  ทุ่งพญาไท , ราชเทวี, กรุงเทพ ฯ 10400 (ติดรถไฟฟ้าสถานีพญาไท ทางออกที่ 1)
www.ieethailand.com

Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Experience :

  1 years
 • Job Functions:

 • Location:

  Phayathai, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Performance bonus
Medical insurance

International Education Exchange Co,Ltd
Is this your company? Claim it now!
Apply Now