Interlink Communication Public Company Limited

Job ID: BK-149002 | Location: Bangkok, Thailand
22 October 2019 Print Report Share

Interlink Communication Public Company Limited

Job ID: BK-149002 | Location: Huaykwang, Bangkok, Thailand

Product Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •     ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 •     นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาวางสเปก หรือ TOR โครงการ
 •     จัดทำใบเสนอราคาและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อปิดการขาย
 •     ทำยอดขายให้ได้ตามที่กำหนดไว้ จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า ยอดขายและประมาณการขายให้กับผู้บังคับบัญชา
 •     สนับสนุนการขายให้คำปรึกษา, ออกแบบ ระบบสายสัญญาณทั้งภายในและภายนอกสถานที่
 •     ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าและทีมงานได้อย่างถูกต้อง
 •     เข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างยอดขายให้เกิดอย่างต่อเนื่อง
 •     ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 •     ร่วมจัดงานสัมมนาและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
 •  

  คุณสมบัติ

  -    หญิง อายุ 25-35 ปี

  -    วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม,ไฟฟ้าสื่อสารหรือที่เกี่ยวข้อง

  -    วุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)

  -    มีประสบการณ์ในการวางสเปค หรือ ขายงานโครงการ ทางด้านสินค้าวิศวกรรม, สายสัญญาณ สินค้าด้านระบบไฟฟ้า หรือระบบควบคุม ระบบสื่อสาร

  -   รักการขาย มุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ต้องการความก้าวหน้า

  -   อดทน มีใจรักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารดีและมีทัศนคติในด้านบวก

  -   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

  -   สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

  Apply Now

  Job Details:


  Benefits:
  Medical insurance
  Life insurance

  Interlink Communication Public Company Limited
  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ที่อินเตอร์ลิ้งค์เป็นบริษัทแรกที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นและมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจ สายสัญญาณ ส่งผลให้ในปัจจุบัน... "อินเตอร์ลิ้งค์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย"โดยครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรภายใต้คอนเซ็ป "อินเตอร์ลิ้งค์ ครบเครื่องเรื่องสายสัญญาณ"เป้าหมายธุรกิจ ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจข่ายสายสัญญาณสื่อสารคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมผู้นำในโครงการ Fiber Optic และบุกเบิกธุรกิจ FTTXผู้นำงานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable: HV & Fiber Optic)บุกเบิกธุรกิจ Underground Cable, Substation และ Transmission Lineเตรียมการบุกเบิกธุรกิจ EnergySubsidiary Company INTERLINK HOLDING COMPANY LIMITEDINTERLINK TELECOM COMPANY LIMITEDINTERLINK ENERGY LIMITEDBranch สาขาเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)สาขาหาดใหญ่ (ภาคใต้)สาขาขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  Is this your company? Claim it now!
  Apply Now