ICHITAN GROUP PCL.

Job ID: AY-1872 | Location: Ayutthaya, Thailand
10 July 2019 Print Report Share

ICHITAN GROUP PCL.

Job ID: AY-1872 | Location: Ayutthaya, Thailand

QA Manager/ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน

 • บริหารจัดการงานประกันคุณภาพสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และเกิดการเติบโตในสายงานอาชีพ
 • ติดตามและร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ขายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลัก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
 • พัฒนากระบวนการงานประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ :35-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,วิศวกรรมอาหาร,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความรู้และประสบการณ์งานประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 
 • คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไปได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • ได้เป็นผู้ประเมินกฎหมายอาหาร
 • มีทักษะความคิดสร้างสรรค์
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพอาหาร GMP,HACCP,ISO9001 และ กฎหมายอาหาร 

สวัสดิการ

 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยันทุกไตรมาส (ไตรมาสละ 3,000 บาท) ระดับปฏิบัติการ - ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
 • ประกันอุบัติเหตุ,ประกันผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม ฟรี
 • อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืน ฟรี
 • รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
 • การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งใบสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย เงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังของท่านผ่านทาง

สมัครงาน/Apply Now ด้านล่าง หรือ ส่งเอกสารมายัง

บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

111/1 ม.4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา (สาขาโรจนะ) 13210

โทร.035-276-111 ต่อ 703

มือถือ.084-438-7693

 


Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent, Contract
 • Career Level:

  Senior Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  8 years
 • Job Functions:

 • Company Industry:

  Food and Beverage / Catering
 • Location:

  Ayutthaya, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Performance bonus
Flexible working hours
Work from home
Free shuttle bus
Medical insurance
Life insurance

บริษัทฯ เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จกับตัน ภาสกรนที วัดกันทั้งฝีมือ ทัศนคติที่ดีเกินร้อย และความพร้อมที่จะก้าวไปกับ “ตัน ภาสกรนที ” “ เรายังคงมองหาและรอคอยคนที่ใช่ หากคุณคิดว่า คุณมี DNA ตรงกับเรา ….พร้อมจะเรียนรู้ มีความสุข และ สนุกในการทำงานอยู่เสมอ...โปรดแสดงตัวด่วน ”     มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา....   ค้นหา คนที่ใช่ ที่พร้อมก้าวไปด้วยกัน   บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด เริ่มต้นจากการก่อตั้งในชื่อจดทะเบียนว่า บริษัท ไม่ตัน จำกัด เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 โดยคุณตัน ภาสกรนที นักธุรกิจระดับพันล้านที่สร้างผลงานด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค จนเกิดธุรกิจอาหารญี่ปุ่นจำนวนมหาศาล และเพิ่มมูลค่าตลาดเครื่องดื่มชาเขียวจากไม่ถึงพันล้านให้มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทในปัจจุบัน แม้จะในชีวิตของคุณตัน จะผ่านการล้มลุกคลุกคลาน เผชิญกับพิษเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จนธุรกิจนับล้านสลายไปกับตา แต่สิ่งที่คุณตันได้รับเสมอมาคือ “โอกาส” ในหลายรูปแบบ ทั้งการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เพื่อน และน้ำใจจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะประสบกับมรสุมที่หนักหนาสาหัสแค่ไหน คุณตันก็ได้รับความช่วยเหลือจนผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตไปได้ทุกครั้ง เพราะมี “ผู้ให้” คุณตันจึงมีทุกวันนี้ ความสำเร็จในชีวิตของคุณตัน สมบูรณ์และเปี่ยมสุขเกินที่คาดฝันไว้ ในวันที่เริ่มก่อตั้งบริษัท ไม่ตัน จำกัด คุณตันจึงตั้งเป้าไว้ที่การเป็น “ผู้ให้” ด้วยการแบ่งเงินปันผลของบริษัทในส่วนของคุณตัน และ ภรรยาให้กับมูลนิธิตันปัน 50% ตั้งแต่ปีแรกที่ดำเนินการ จนกระทั่งคุณตัน อายุครบ 60 ปี คือตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 พ.ศ. 2562 คุณตันจะเพิ่มเงินบริจาคไม่ต่ำกว่า 90% ให้กับมูลนิธิตันปันตลอดไป เพื่อพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ด้วยวิธีดังกล่าวจะทำให้มูลนิธิตันปัน มีกองทุนหมุนเวียนตลอดไปและอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการบริจาคเหมือนกับมูลนิธิอื่นๆ นำไปสู่การวางแผนโครงการระยะยาว เพราะภารกิจแรกเริ่ม คือการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีขึ้น จนท้ายที่สุด คือการอยู่ร่วมกันระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะเล็งเห็นผลอีกไกลในอนาคต หากไม่มีเงินทุนสนับสนุนในระยะสิบปีขึ้นไปแล้ว โครงการลักษณะนี้อาจจะสำเร็จได้ยาก คุณตันจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างบริษัท ไม่ตัน จำกัด ให้เป็นธุรกิจเพื่อภารกิจของ มูลนิธิตันปัน และ “เป้าหมาย”ของคุณตันนับจากนี้ ไม่ใช่”การได้รับ” แต่เป็น”การให้”“ความสุข”ของคุณตันไม่ได้อยู่ที่”ตัวเลข” แต่เป็น”รอยยิ้ม”ของผู้ที่”ได้รับ” เพราะคุณตันเชื่อเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะ”เป็น”ได้ และวันนี้ คุณตันได้เลือกแล้ว       Mission & Vision เราคือธุรกิจเพื่อภารกิจด้วยเป้าหมายสู่ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพ และก้าวนำนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดีคุณตัน ภาสกรนที มีความตั้งใจอย่างแรงกล้า ในการสร้างธุรกิจที่มีคุณภาพให้มั่นคง และก้าวไกลจนสามารถช่วยเหลือ และให้อนาคตกับผู้คนในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง เริ่มจากการเสาะแสวงวัตถุดิบที่ดีที่สุด จากเกษตรกรชาวเขา ซึ่งเป็นการสร้างงานสุจริตที่ยั่งยืน ไปจนถึงการตัดสินใจลงทุนกับระบบโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยตัวเองมากที่สุด ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบข้างน้อยที่สุด และที่สำคัญยิ่งคือ การจัดตั้งมูลนิธิตันปัน เพื่อสานต่อเป้าหมายแรก ในการนำกำไรมาพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล Our Mission ต่อลูกค้า พัฒนาเครื่องดื่มคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพ นำเสนอผ่านรูปแบบทันสมัยเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค   ต่อผู้ถือหุ้น ใช้นวัตกรรมสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มองหาโอกาสในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ และต่อยอดสู่การสร้างผลประกอบการสูงสุด ต่อสังคม สร้างแบบอย่างการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ต่อพนักงาน สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Our Vision เป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มคุณภาพและนวัตกรรม ที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ดี   ชาเขียวอิชิตัน (Ichitan Green Tea) สุดยอดแห่งชาบริสุทธิ์ที่คัดสรรโดยคุณตัน จากไร่ชาวิถีเกษตรสมัยใหม่ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ปลอดสารพิษ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต นับตั้งแต่การเก็บใบชาที่พิถีพิถัน โดยคุณตัน ลงมือศึกษา ค้นคว้าด้วยตัวเองผนวกกับประสบการณ์ในวงการจำหน่ายชาเขียวมานานกว่าสิบปี จนได้ชาเขียวที่มีคุณภาพ ได้ทั้งรสชาติ และกลิ่นอันหอมสดชื่นของชาเขียวแท้ๆ ไร้สารเจือปน เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าจากใบชาให้ผู้ดื่มได้ประโยชน์ ได้สุขภาพในแบบที่ไม่มีชาเขียวขวดไหนในประเทศไทยทำได้ แต่สำหรับ ชาเขียวอิชิตัน คุณตันลงมือบริหารขั้นตอนการผลิตทั้งหมดด้วยตัวเอง ให้ใบชาเข้าสู่กระบวนการผลิตเร็วที่สุด เพื่อชาเขียวที่หอมสดชื่น รสชาติกลมกล่อม คงคุณค่าจากชาเขียวคุณภาพ เต็มไปด้วยคุณประโยชน์จากสารอนุมูลอิสระ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ดื่มเท่านั้น  

Is this your company? Claim it now!