GONNAWIN CO., LTD.

Job ID: BK-128277 | Location: Bangkok, Thailand
30 August 2019 Print Report Share

GONNAWIN CO., LTD.

Job ID: BK-128277 | Location: Bangkok, Thailand

Sales Executive/Sales Manager

รายละเอียดของงาน

 • สามารถเปิดการขายกับโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพและความงามได้ รวมทั้งร้านค้าปลีกด้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ ร้านแม่และเด็ก, Spa, Beauty Salon มีวิสัยทัศน์ในการหาช่องทางการขายใหม่ๆ (มีคอมมิชชั่นเปิดร้านใหม่ต่างหาก)
 • ดูแลยอดขายของร้านค้าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้า รวมทั้งบริการร้านค้าเพื่อให้เกิดยอดขาย และดูแล
 • สต็อคสินค้าที่ร้านค้า และการวางบิลเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับร้านค้า (มีคอมมิชชั่นรายเดือน)
 • ดูแล สร้างสรรค์ และดำเนินกิจกรรมร่วมกับร้านค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาร้านค้า รวมถึงหาช่องทางการขายใหม่ๆ (มีคอมมิชชั่นเปิดร้านใหม่ต่างหาก)
 • พรีเซนต์สินค้า ร่วมจัดเวิร์คช็อป และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
 • ดูแลการขายทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ร่วมกับทีมงาน และประสานการสั่งซื้อกับแผนกจัดส่ง ดูแลลูกค้าที่เปิดออร์เดอร์
 • บริหารจัดการงานขาย และแบ่งสายงานให้ทีมเซลล์รับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในองค์กร

 

เงินเดือน

เมื่อรวมสวัสดิการและคอมมิชชั่นแล้ว รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 35,000 – 55,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถเปิดการขายกับโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์สุขภาพและความงามได้ รวมทั้งร้านค้าปลีกด้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ ร้านแม่และเด็ก, Spa, Beauty Salon มีวิสัยทัศน์ในการหาช่องทางการขายใหม่ๆ (มีคอมมิชชั่นเปิดร้านใหม่ต่างหาก)
 • มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจในวงการเครื่องสำอางและเวชสำอางเป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ มีจิตวิทยาในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
 • รักงานขาย มุ่งมั่นในการปิดยอดขาย
 • มีใจรักการบริการลูกค้า สุภาพ น่าเชื่อถือ
 • รักความท้าทาย รักความก้าวหน้า มีทัศนคติที่ดี  มีความคิดเป็นบวก มีความตั้งใจทำงาน ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ ชอบเรียนรู้
 • ชอบเรื่องความสวยๆ งามๆ มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับวงการความงาม
 • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • ใช้งานและเข้าใจ Social media ได้ดี เช่น LINE , FACEBOOK , INSTAGRAM
 • มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • อ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาไทยได้ดี  อ่าน เขียน และ พิมพ์ภาษาอังกฤษได้
 • ประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 3-7 ปี หากมีประสบการณ์ขายด้านสินค้าความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพาหนะของตนเองในการเดินทางดูแลลูกค้า มีค่าน้ำมันให้
Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now