Golden Safe Co., Ltd.

Job ID: BK-64064 | Location: Bangkok, Thailand
15 April 2019 Print Report Share

Golden Safe Co., Ltd.

Job ID: BK-64064 | Location: Bangrak, Bangkok, Thailand

Sales / พนักงานขายหน้าร้าน

รายละเอียดงาน

  • สามารถขายของได้
  • พิมพ์ใบเสร็จใบส่งของ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์แบบง่ายๆได้ ไม่ต้องใช้ความสามารถสูง
  • รับโทรศัพท์ ให้รายละเอียดสินค้ากับลูกค้า

คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวช. ปวส. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • อายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • รายได้ต่อเดือน 12,000-15,000 บาท

Job Details:


Benefits:
Performance bonus