Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.

Job ID: BK-146074 | Location: Bangkok, Thailand
15 October 2019 Print Report Share

Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.

Job ID: BK-146074 | Location: Huaykwang, Bangkok, Thailand

Safety Leader Transportation/หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยและชีวอนามัย

【ตำแหน่งงาน 】Safety Leader transportation หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยและชีวอนามัย (ธุรกิจขนส่งสินค้า)

【เวลาทำงาน】สำนักงานใหญ่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา :8:30-17:30 น.

【สวัสดิการ】หยุดประจำปี, ประกันสังคม เป็นต้น 

【ลักษณะงาน】

 • จัดประชุมและวางแผนคณะกรรมการความปลอดภัยตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
 • ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายความปลอดภัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย พร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่นายจ้าง
 • วิเคราะห์สำนักงาน , โกดัง , อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประเมินชี้บ่งถึงอันตราย
 • เข้าตรวจและให้ความรู้แก่นายจ้างตามหลักความปลอดภัย
 • ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์ เก็บสถิติ การบาดเจ็บ เพื่อหาวิธีป้องกัน
 • จัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานซ้อมดับเพลิง
 • จัดทำคู่มือความปลอดภัย
 • จัดทำรายงานความปลอดภัย
 • จัดส่งรายงาน งานที่ปฏิบัติ รายวัน และรายเดือน

【คุณสมบัติ】

 • เพศชาย/หญิง  อายุ 23-35 ปี 
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

【สถานที่ปฏิบัติงาน】 อาคาร Cyber World Tower ตึก A ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ

【การเดินทาง】 MRT ศูนย์วัฒนธรรม ทางออก 1 (เดินประมาณ 300 เมตร) รถเมล์ 54, 73, 136, 137, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528

 

Apply Now

Job Details:


Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now