Friendship Language Academy

Job ID: BK-147137 | Location: Bangkok, Thailand
17 October 2019 Print Report Share

Friendship Language Academy

Job ID: BK-147137 | Location: Klongtoey, Bangkok, Thailand

Lecturer/ อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (นศ.จีน)

โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ รับสมัครอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อสอนภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน 

 • เวลาทำงาน จ-ศ  8.30น -17.00น  หากมีงานนอกเวลา มีเบี้ยเลี้ยงต่างหากสามารถเบิกค่าเดินทางได้
 • สอนภาษาไทยให้แก่ นักศึกษาชาวจีน ไม่เกิน 20 คาบ/สัปดาห์
 • ร่วมประชุมทีมอาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแผนหลักสูตร และทำแผนการสอนภาษาไทยที่เหมาะกับนักศึกษาชาวต่างชาติ
 • ออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบ ให้คะแนนเพื่อประเมินวัดผลการเรียนของผู้เรียนตรงตามวัตถุประสงค์
 • พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียน
 • ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อแนะนำรายวิชา และแนะแนวการเตรียมความพร้อมสำหรับ นักเรียน
 • จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยกิจกรรมทัศนศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
 • ดูแลให้คำปรึกษาแก่ นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาไทย
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 27- 35 ปี บุคลิคดี แต่งกายสุภาพเหมาะสมแก่การเป็นอาจารย์
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือเอกการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ หรือเอกการสอนภาษาจีน หากจบปริญญาโท ด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
 • เคยมีประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติหรือชาวจีนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะด้านภาษาจีน สามารถ สื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยมีประสบการณ์ในการจัดทำแผนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเดินทางเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ ได้   ใจเย็น สามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี

ติดต่อส่งเรซูเม่มาที่  :  Apply Now

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัน-เวลาราชการ : 02-2587771-2 , 086-3010705 (คุณธีรารัตน์)

Apply Now

Job Details:


Benefits:
Five-day work week
Travel allowance
Medical insurance
Life insurance

  Friendship International Education (โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์) ( http://www.friendshiplanguage.com) รายละเอียดโดยสังเขป เป็นโรงรียนเอกชนนอกระบบมาตรา15(2) ภายใต้การความคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรสอนภาษาจีน ภาษาไทยสำหรับชาวจีน และ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนจัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และดำเนินการสอนโดยเริ่มจากการบริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนในการรับนักศึกษามัธยมปลาย จากประเทศจีน เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Is this your company? Claim it now!
Apply Now