Friendship Language Academy

Job ID: BK-144135 | Location: Bangkok, Thailand
09 October 2019 Print Report Share

Friendship Language Academy

Job ID: BK-144135 | Location: Klongtoey, Bangkok, Thailand

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการภาษาไทย 1 ตำแหน่ง  

ลักษณะงาน 

 • เวลาทำงาน จ-ศ  8.30น -17.00น  หากมีงานนอกเวลา มีเบี้ยเลี้ยงต่างหาก สามารถเบิกค่าเดินทาง
 • จัดทำเอกสารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และแผนการสอนภาษาจีนเพื่อส่งให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา /หลักสูตร
 • พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
 • สามารถจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาได้
 • ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน คะแนนสอบ และแผนการสอนต่างๆ
 • จัดหน้าข้อสอบภาษาจีน รวบรวมข้อสอบจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งให้อาจารย์ฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งให้ทางโรงเรียน
 • จัดกิจกรรมวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนโดยประสานกับอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า  (เอกภาษาไทยหรือเอกการสอนภาษาไทย)
 • หากมีทักษะด้านภาษาจีน สามารถอ่านเขียนและ สื่อสารภาษาจีนได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทย สื่อสารและอธิบายได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเดินทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้(ในกรุงเทพฯ)   ใจเย็น สามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี

สนใจสมัครงาน

ติดต่อส่งเรซูเม่มาที่  : Apply Now.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัน-เวลาราชการ : 02-2587771-2 , 086-3010705 (คุณสิริธร)

Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time, Permanent
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Job Functions:

 • Company Industry:

  Education
 • Location:

  Klongtoey, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Five-day work week
Travel allowance
Medical insurance
Life insurance

  Friendship International Education (โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์) ( http://www.friendshiplanguage.com) รายละเอียดโดยสังเขป เป็นโรงรียนเอกชนนอกระบบมาตรา15(2) ภายใต้การความคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรสอนภาษาจีน ภาษาไทยสำหรับชาวจีน และ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนจัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และดำเนินการสอนโดยเริ่มจากการบริหารหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนในการรับนักศึกษามัธยมปลาย จากประเทศจีน เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Is this your company? Claim it now!
Apply Now