Flowaccount Co., Ltd.

Job ID: BK-132683 | Location: Bangkok, Thailand
10 September 2019 Print Report Share

Flowaccount Co., Ltd.

Job ID: BK-132683 | Location: Bangrak, Bangkok, Thailand

Lecturer / Evangelist (BTS Sala Daeng / MRT Silom)

Workplace: อาคารสกุลไทย (BTS ศาลาแดง / MRT สีลม)

About Us

                เราคือกลุ่ม FinTech Startup สัญชาติไทย ผู้นำให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปมือถือเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ซึ่งปัจจุบันบริษัทเรามีผู้ใช้งานกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ

Career Opportunity

ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในรูปแบบสัมมนาวิชาการ หรือคอร์สฝึกอบรม ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

About Your Role

 • เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี FlowAccount
 • จัดเตรียมแผนการในการฝึกอบรม และปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการตลอดเวลา
 • ให้ความรู้ความเข้าใจ เป็น Personal Business Consultant แก่ผู้ประกอบการ SMEs
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคิดค้นพัฒนาโปรแกรมของบริษัท
 • ทำการติดตาม และประเมินผลการอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมทุกครั้ง จะเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม
 • สร้างความสัมพันธ์อันดี แชร์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้คำแนะนำ แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
 • ดูแลเครือข่ายการสอนการใช้งานโปรแกรมทั่วประเทศ (Online/Offline)

You’re the One We Want!

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
 • หากมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคณะบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม Power Point และการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
 • มีทักษะในการนำเสนอและสร้างแรงจูงใจที่ดีให้แก่ลูกค้า
 • มีความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สนใจเรียนรู้เทคโนโลยี FinTech ใหม่ๆ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Senior Level
 • Required Qualification :

  Degree
 • Required Experience :

  3 years
 • Company Industry:

  Information Technology
 • Location:

  Bangrak, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Five-day work week
Flexible working hours

Flowaccount Co., Ltd.
FlowAccount.com คือ Tech Startup ระดับ Pre Series A ของคนไทย ก่อตั้งโดยคนไทยเมื่อปี 2014 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชี ออนไลน์ Cloud Accounting แบบ SaaS (Software as a Service) ที่ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ระบบของเราช่วยให้เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ประหยัดเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ ด้วยฟังก์ชั่นที่ใช้ง่าย เช่นการเปิดใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี บริหารคลังสินค้า จนไปถึงรายงานต่างๆ มี function ที่ครบถ้วนสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น สามารถใช้งานระบบ ได้ผ่าน website, iOS และ android  

Is this your company? Claim it now!
Apply Now