FLOOR THE GOODTIME TRADING CO.,LTD.

Job ID: CM-1293 | Location: Chiang Mai, Thailand
12 February 2019 Print Report Share

FLOOR THE GOODTIME TRADING CO.,LTD.

Job ID: CM-1293 | Location: Chiang Mai, Thailand

การตลาด Modern Trade

 

ลักษณะงาน

 • ดูแลรับผิดชอบงานการตลาดในกลุ่ม Modern Trade ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
 • ผลักดันสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
 • เดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ (ท่องเที่ยวไปในตัว) ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม 
 • โบนัส 
 • ค่าคอมมิชชั่น 
 • ค่าอาหาร 
 • ค่าเดินทาง 
 • วันหยุดพักร้อน
 • ตรวจสุขภาพ
 • เงินสงเคราะห์อื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง มีความฉลาด มีบุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูง
 • มีความรู้ด้านการตลาดและการขาย มีทักษะการเจรจาที่ดี
 • มียานพาหนะของตนเอง มีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ตามแผนงานที่บริษัทกำหนด  
 • ทัศนคติบวก มีจิตใจที่แข็งแกร่ง มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม


สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ต่างจังหวัด และในจังหวัดเชียงใหม่

 

ติดต่อสอบถาม คุณภิญโญ พฤกษ์สำเริง

บริษัท ฟลอร์เดอะกู๊ดไทม์ เทรดดิ้ง จำกัด

53/3 หมู่6 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

โทร.053-964-174-6

 


Job Details: