Engenius Co.,Ltd.

Job ID: BK-132846 | Location: Bangkok, Thailand
11 September 2019 Print Report Share

Engenius Co.,Ltd.

Job ID: BK-132846 | Location: Pathumwan, Bangkok, Thailand

Exchange student program coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 
 • จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ โรงเรียนและสถาบันต่างๆที่เป็นศูนย์สอบของโครงการ
 • รับสมัครนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จัดทำรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการ
 • ดูแลจัดการการสอบเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นและยาว ตรวจข้อสอบ จัดทำคะแนนและแจ้งผลสอบให้แก่ศูนย์สอบและนักเรียน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารและการจัดทำวีซ่าประเภทต่างๆให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
 • ติดตามความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศและจัดทำรายงาน
 • จัดทำเอกสารดูแลเอกสารโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ติดตามและรับผิดชอบงานทางด้านเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่องานองค์กรและจัดเตรียมเอกสารและประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในและนอกพื้นที่ได้
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและนักเรียนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ประสานงานภายในองค์กร ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
 • รายงานการติดตามผลต่างๆแก่ผู้บริหาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 21-45 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาเรื่องเอกสารและการจัดทำวีซ่าประเภทต่างๆ
 • มีประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การงานด้านซอฟท์แวร์, Web site จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การงานด้านนักเรียนแลกเปลี่ยนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและพัฒนาตนเอง
 • มีบุคลิกภาพดี และมีความคล่องตัวสูง เดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดได้(ในบางครั้งเท่านั้น)
 • อดทนต่อแรงกดดัน ปัจจัยต่างๆได้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและงาน

 

Apply Now

Job Details:

 • Employment Type:

  Full Time
 • Career Level:

  Entry Level
 • Required Qualification :

  Diploma of High Vocational Education
 • Required Experience :

  1 years
 • Location:

  Pathumwan, Bangkok, Thailand
 • Salary:

  Salary negotiable

Benefits:
Overtime pay
Travel allowance

Engenius Co.,Ltd.
Is this your company? Claim it now!
Apply Now