CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

Job ID: NS-245 | Location: Nakornsawan, Thailand
05 May 2020 Print Report Share

CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

Job ID: NS-245 | Location: Nakornsawan, Thailand

วิศวกรคลังสินค้า (นครสวรรค์)

คุณสมบัติ

 • อายุ 32-42 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการออกแบบและตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีทักษะในการเลือกใช้วัสดุเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • สามารถทำงานประจำ/ต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรับผิดชอบหลัก

 • ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ในเหมาะกับงาน สิ่งแวดล้อม และผู้คนที่จะมาใช้ชิ้นงานนั้น
 • วงแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์
 • กำกับ ดูแล ปริมาณและประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน
Apply Now

Job Details:


CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง มานานกว่า 20 ปี วันนี้บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็น “7-Eleven ร้านอิ่มสะดวก” มีอัตราการขยายร้านสาขามากกว่า 10,000 ร้านให้บริการลูกค้า 7 ล้านคนต่อวัน ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำลังขยายงานทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและสนใจในกิจการของบริษัทฯ เข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรคุณภาพที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา

 

Is this your company? Claim it now!
Apply Now