ChivaCare Medical & Physical Therapy Clinic

Job ID: CM-1853 | Location: Chiang Mai, Thailand
08 July 2019 Print Report Share

ChivaCare Medical & Physical Therapy Clinic

Job ID: CM-1853 | Location: Chiang Mai, Thailand

พนักงานนวดบำบัด นวดไทยและนวดเชิงการแพทย์

ทำงานร่วมกับคลินิกการแพทย์ระดับสากลในใจกลางเชียงใหม่ 

ชีวาแคร์คลินิก แผนกนวดเชิงสุขภาพการแพทย์

คุณสมบัติ

 • อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • มีประสบการณ์ในการนวด 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์นวดรักษา นวดจับเส้น นวดกดจุด นวดแก้โครปวดต่างๆ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์ และทราบข้อห้าม-ข้อควรระวังในการนวด
 • ได้รับประกาศนียบัตร ด้านการนวดแผนไทย
 • หากมีประสบการณ์การทำงานต่างประเทศหรือในสถานที่ระดับสากล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ใจเย็น พูดจาไพเราะ รักสะอาด มีใจรักบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลลูกค้าที่เข้าใช้บริการนวด ดูแลความสะอาดของห้องนวด และบริการลูกค้าดี
 • ทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดและมีความยืดหยุ่นพร้อมช่วยในด้านอื่นของคลินิก
 • ปฏิบัติงานวันละ 9 ชั่วโมง (พักหนึ่งชั่วโมง)
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

Job Details:


Benefits:
Overtime pay
Dental insurance

Is this your company? Claim it now!