BANGKOK SUPPORT CO., LTD.

Job ID: BK-132952 | Location: Bangkok, Thailand
10 September 2019 Print Report Share

BANGKOK SUPPORT CO., LTD.

Job ID: BK-132952 | Location: Bangkok, Thailand

Ass.Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการคอนโด

- ติดต่อประสานงาน ให้บริการพร้อมอำนวยความสะดวกกับผู้อยู่อาศัย

- รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานภายในความกดดันได้เป็นอย่างดี

- จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประชุมให้สำเร็จลุล่วง

 

Apply Now

Job Details:


Is this your company? Claim it now!
Apply Now